Administracinė ir baudžiamoji darbdavio atsakomybė

Administracinė atsakomybė Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (ATPK 9 str.). Administracinės atsakomybės pagrindai už darbo pareigų pažeidimą yra nustatyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso  penktajame skirsnyje (administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje). Administracinė atsakomybė darbdaviui gali [...]

Materialinė darbdavio atsakomybė

Darbdavio materialinė atsakomybė – tai teisinė atsakomybė, atsirandanti dėl teisės pažeidimo, kuriuo darbdavys padaro žalą darbuotojui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba jas atlikdamas netinkamai. Darbo kodeksas  246 str. apibrėžtos sąlygos, būtinos  materialinės atsakomybės atsiradimui: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo [...]

Darbdavio atsakomybė ir jos perdavimas

Kas yra darbdavys? Sąvoką „darbdavys“ reglamentuoja Darbo kodekso 16 str., pagal kurį darbdavys gali būti: 1)  įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, pagal Darbo kodekso 14 straipsnį turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. 2) kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas. [...]

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes