Paraiškas pasinaudoti priemone „Parama pirmajam darbui“ jau pateikė per 4.000 įmonių

Paraiškas pasinaudoti priemone „Parama pirmajam darbui“ jau pateikė per 4.000 įmonių, norinčių gauti jaunų darbuotojų darbo užmokesčio dalies kompensacijas. Šiuo metu vyksta visų gaunamų paraiškų vertinimas, skelbia INVEGA. Kaip rašoma pranešime, dėl didelio paraiškų srauto ir ribotų techninių galimybių sprendimų priėmimas užsitęsė.  Mokėjimai bus vykdomi kas ketvirtį. Pirmus mokėjimus tikimasi atlikti šių metų antro ketvirčio [...]

Patvirtintas naujas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

Naujas aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 34-1675) ir įsigaioja nuo 2013 m. balandžio 31 d. Šiuo įsakymu yra tvirtinamas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuris nustato leidimo [...]

Užsieniečių įdarbinimas

Įmonė, norėdama įdarbinti užsienietį, turi atitikti reikalavimus: yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje; nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų [...]

Praktikantų įdarbinimas

Įdarbindami praktikantus darbdaviai turi galimybę užsiauginti sau potencialius reikiamos kvalifikacijos darbuotojus, patirdami minimalias išlaidas. Tam, kad studentas galėtų atlikti įmonėje profesinę praktiką, turi būti įgyvendintos sekančios pagrindinės sąlygos: mokymosi įstaigos studijų programose turi būti numatyta studentų profesinės veiklos praktika; įmonė turi kreiptis į pasirinktą mokymosi įstaigą ir informuoti, kad gali priimti studentus atlikti praktiką bei [...]

Jaunų asmenų įdarbinimas

Jaunas asmuo – asmuo iki 18 metų (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str.) Vaikas – asmuo iki 16 metų (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str.) Paauglys – asmuo nuo 16 iki 18 metų ( Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str.)  Priimdamas į darbą jauną asmenį, darbdavys privalo užtikrinti jauno asmens amžių atitinkančias [...]

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes