NELEGALUS DARBAS

Nelegaliu darbu laikoma komercinė, ūkinė, finansinė, profesinė veikla, vykdoma:

  • neįsteigus įstatymų nustatyta tvarka įmonės,
  • neišpirkus atitinkamai veiklai reikalingo patento,
  • kai dalis darbo užmokesčio mokama „vokeliais”,
  • kai asmenys dirba legaliose įmonėse, bet su jais nesudarytos darbo sutartys,
  • kai dirbama ilgesnį negu oficialiai darbo sutartyje sulygtą darbo laiką.

DK  98 str. Nuostatomis, nelegaliu darbu laikomas darbas:

1) dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą, kai yra  DK 93 straipsnyje nustatyti darbo sutarties požymiai,

2) dirbamas užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos.

Darbdavys įpareigotas užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (DK 99 str. 3 d.).

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją Lietuvos Respublikoje vykdo 5 institucijos:

  •  Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos –  nelegalų darbą kontroliuojančių valstybės institucijų ir įstaigų prašymu atlieka operatyvinį darbą ir nustačiusi nusikaltimų finansams požymių vykdo baudžiamąjį persekiojimą.
  • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos –  tikrina atvejus, kai dirbama neturint verslo liudijimų, nedeklaravus individualios veiklos ar neregistravus įmonės.
  • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos -pagal kompetenciją teikia pagalbą valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms nelegalaus darbo reiškinių prevenciją, o taip pat vykdo draudžiamos, neregistruotos bei dirbamos neturint verslo liudijo veiklos kontrolę.
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – kontroliuoja, ar darbuotojai turi darbo sutartis, ar nėra pažeidimų mokant socialinio draudimo įmokas.

Visos nelegalaus darbo kontrolės bei prevencijos veiksmus vykdančios institucijos turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes