APIE PUSLAPĮ

Tinklapio paskirtis – pateikti susistemintą norminiais teisės aktais reglamentuojamą informaciją įvairiais darbo santykių klausimais. 

Tinklapio išskirtinumas – informacija pateikiama, akcentuojant tai, kas aktualu ir naudinga žinoti darbdaviams.

Tinklapio naudingumas – informacija parengta susiteminus pagrindinius atskirus darbo santykių aspektus reglamantuojančius teisės aktus, pateikiant nuorodą  į juos, kad darbdavys perskaitęs pateiktą informaciją su minimaliom laiko sąnaudom įgytų bendrą supratimą apie tam tikrą darbo santykių  sritį, o esant reikalui, žinotų kur iešoti platesnės informacijos.

 

Praktika rodo, kad darbo teisės norminiai aktai didžiąja dalimi kuriami ir komentuojami darbuotojų naudai, laikant juos „silpnesniąja grandimi“ darbo santykiuose, o darbdaviai paliekami gintis patys kaip „stiprioji“ pusė. Teismų ir įvairių komisijų darbo praktika rodo, kad dažniausiai ginčus laimi darbuotojai. O tais atvejais, kai darbuotojas, apskundęs darbdavį, pralaimi, niekas nepasistengia darbdaviui kompensuoti jo patirtų moralinių ir materialinių bylinėjimosi nuostolių.

Mūsų tikslas – padėti darbdaviams surasti, susiteminti, perskaityti ir suprasti šūsnį darbo santykius reglamentuojančių teisės įstatyminių ir poįstatyminių aktų, pateikiant  juos apibendrintai ir akcentuojant tai, kas aktualu darbdaviui. Informacija pateikiama paprasta visiems suprantma kalba, t.y. be sudėtingų teisinių terminų ir apibrėžimų.

Pagrindiniame meniu (kairėje pusėje viršutinėje dalyje) pateikiama parengta bendra tam tikrą darbo santykių sritį reglamentuojanti tvarka ir bendra informacija, parengta remiantis galiojančiais norminiais aktais, pateikiant nuorodą į konkretų norminį aktą, kad esant norui ir poreikiui, darbdavys galėtų labiau gilintis į jam aktualų klausimą.  

Papildomame meniu (kairėje pusėje apatinėje dalyje) bus pateikiama gilesnė atskirų klausimų analizė, rekomendacijos, kaip  teisingai  spręsti tam tikrus konkrečius klausimus  ne tik tam, kad  išvengti įvairių tikrinančių institucijų skiriamų nuobaudų, bet ir turėti tam tikros naudos sau. Taip pat bus pateikiama darbdaviams įvairi  aktuali ir naudinga susiteminta informacija, analizės, suvestinės ir kita. Darbdaviai čia ras įvairius pavyzdinius dokumentus patvirtintus teisiniais aktais bei parengtus įvairių autorių.

Prieš pradėdami naudotis tinklapio darbdavys.eu paslaugomis, susipažinkite su teikiamų paslaugų sąlygomis.

Tinklapio turinį galite matyti čia.

Tinklapio turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas.

< Atgal
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes