PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. Terminai:

1.1. Paslaugų teikėjas – tinklapio www.darbdavys.eu kūrėjas ir administratorius, šiuo metu UAB “Verslo logika” (vlogika@gmail.com).

1.2. Paslaugų vartotojas – kiekvienas užsiregistravęs ar neužsiregistravęs tinklapio www.darbdavys.eu vartotojas.

2. Bendros nuostatos.

2.1. Naudotis šiame tinklapyje teikiamomis paslaugomis galite, laikydamiesi šiame dokumente išdėstytų paslaugų teikimo sąlygų bei nuostatų, jeigu nėra atskiro rašytinio susitarimo tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo.

2.2 Paslaugų teikėjas turi teisę keisti ir koreguoti šiame dokumente išdėstytas sąlygas bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjęs paslugų vartotojo.

2. Sutikimas su Sąlygomis

2.1. Prieš pradėdamas naudotis tinklapio www.darbdavys.eu paslaugomis, vartotojas turi patvirtinti, kad su Sąlygomis sutinka.

2.2. Sutikimas su Sąlygomis gali būti patvirtinamas:

2.2.1. spustelėjus „sutinku su Sąlygomis“ ten, kur tokia parinktis pateikiama;

2.2.2. faktiškai tomis Paslaugomis pradėjus naudotis. Paslaugų naudojimosi faktas patvirtina, kad vartotojas su Sąlygomis susipažinęs ir sutinka.

2.3. Dėl papildomų paslaugų teikimo ar išskirtinių sąlygų sudarymo galima kreiptis tiesiogiai į paslaugų teikėją.

3. Paslaugų teikimo ir naudojimosi tvarka.

3.1. Siekiant paslaugų kokybės ir informatyvumo, paslaugų teikimo forma ir apimtis gali keistis.

3.2. Esant būtinybei paslaugų teikėjas gali savo nuožiūra riboti atskirų  paslaugų apimtį tam tikriems vartotojams.

3.3. Dalis paslaugų teikiama tik registruotiems vartotojams. Kokio pobūdžio  paslaugos teikiamos registruotiems vartotojams, nustato paslaugų teikėjas. Registravimosi sąlygos nustatomos registravimosi lauke.

3.4. Registruojantis, prašoma pateikti tam tikrą informaciją (taptaybė, kontaktiniai duomenys ar kt) apie paslaugų vartotoją. Vartotojas patvirtina, kad ši iformacija teisinga.  Paslaugų teikėjas įsipareigoja šią informaciją naudoti tik rinkodaros tikslais, jos neplatinti ir nenaudoti komerciniaisi tikslais.

3.5. Vartotojas įsipareigoja, kad nenaudos šiame tinklapyje pateiktos informacijos jokiems tikslams, kurie prieštarauja Lietuvos įstatymams, norminiams  aktams ir visuotinai priimtinoms normoms.

3.6. Naudojant šiame tinklapyje pateiktą informaciją atskiruose rašytiniuose darbuose, privaloma nurodyti informacijos šaltinį.

4. Paslaugų teikėjo atsakomybė.

4.1. Bet koks šio tinklapio turinio naudojimas asmeniniais ar komerciniais tikslais nesukelia teisinių pasekmių paslaugų teikėjui, t.y. paslaugų teikėjas nėra atsakingas už jokias pasekmes, kurias sukels vartotojų veiksmai naudojant šiame tinklapyje pateikiamą informaciją, procedūras ar konsultacijas. Tinklapio administratorius neatsako dėl tinklapyje netiksliai ar klaidingai pateiktos informacijos.

4.2. Visa šiame tinklapyje pateikiama informacija, komentarai, analizės, konsultacijos ir kita medžiaga nėra oficialus teisės aktų aiškinimas, jomis naudodamasis vartotojas prisiima visą riziką sau.

4.3. Paslaugų teikėjas neteikia vartotojui jokių garantijų, kad, teikiamos paslaugos  atitiks vartotojo keliamus reikalavimus; kad visa pateikiama informacija bus pilna, teisinga ir patikima; kad paslaugos bus teikiamos nepertraukiamai, savalaikiai ir be jokių trukdžių.

4.4. Teikiant informaciją, gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, už kurių informacijos patikimumą ir teisingumą paslaugos teikėjas neatsako.

4.5. Tinklapyje gali būti teikiama kitų įmonių, nsusijusių su paslaugų teikėju, reklama, už kurios teisingumą paslaugų teikėjas neatsako.

5. Nuosavybės teisės

5.1. Visa parengta ir šiame puslapyje pateikiama infomacija yra intelektinė paslaugų teikėjo nuosavybė ir ginama atitinkamų Lietuvos teisės aktų.

< Atgal
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes